Wijzigingenbeheer

BiSL framework - uitvoerend niveau - Wijzigingenbeheer

Wijzigingenbeheer heeft binnen BiSL als doel om besluiten te nemen over het aanbrengen van wijzigingen en vernieuwingen binnen de informatievoorziening van een organisatie. Wijzigingenbeheer zorgt voor het inventariseren, evalueren, prioriteren en ten uitvoer brengen van wijzigingen op de informatievoorziening.

Het verbindende proces Wijzigingenbeheer zorgt ervoor dat gewenste wijzingen die vanuit het cluster Gebruiksbeheer komen doorgezet worden naar het cluster Functionaliteitenbeheer waar functioneel beheer de wijzigingen vorm gaat geven en klaarmaakt voor transitie.

Binnen wijzigingebeheer worden wijzigingen aangedragen voor diverse delen binnen de informatievoorziening van een organisatie. De wijzigingen wordt geregistreerd en er wordt beslist of de wijziging vormgegeven moet worden of dat de wijzigingen afgekeurd wordt. Wanneer de wijziging vormgegeven moet worden wordt er aan de wijziging een mandaat gekoppeld en een termijn waarin de wijzigingen in orde moet worden gemaakt. Tevens wordt er een prioriteit aan de wijziging gekoppeld waarmee inzichtelijk is wat het belang voor de organisatie is om de wijzigingen door te voeren.

Wanneer de wijziging compleet is geregistreerd zal deze worden doorgezet naar het cluster Functionaliteitenbeheer waar de wijziging verder wordt vormgegeven en klaar wordt gemaakt voor de transitie.

Wijzigngenbeheer is binnen BiSL een verbindend proces op uitvoerend niveau.