Wat is BiSL? Een introductie

Interessante presentatie die een prima introductie is tot het BiSL framework. De presentatie is opgesteld voor het CIBG en geeft een introductie in de opbouw van BiSL en hoe het binnen organisaties kan worden toegepast om de business en IT beter op elkaar af te stemmen.

De presentatie is gemaakt in Prezi en kunt u hier bekijken: Wat is BiSL?