Waarom kiezen voor BiSL?

Waarom is het noodzakelijk om als organisatie te gaan overwegen om een framework als BiSL in te gaan zetten? Met behulp van BiSL kunt u ervoor zorgen dat de ICT voorzieningen en de wensen van de organisatie perfect op elkaar afgestemd worden. In dit artikel zullen een aantal aspecten van het framework worden besproken en welke voordelen dit kan bieden voor uw organisatie:

Ondersteuning van gebruikers

Met behulp van BiSL kunnen processen worden ingericht waarmee ondersteuning aan gebruikers kan worden verbeterd. Wanneer gebruikers binnen uw organisatie goede ondersteuning krijgen wanneer zij problemen hebben dan is het vertrouwen in de informatievoorziening een stuk groter. BiSL geeft handvaten voor het inrichten van processen voor het ondersteunen van gebruikers, het verzorgen van de ICT informatievoorziening en de controle over de gegevens welke binnen uw organisatie beschikbaar.

Door de ondersteuning van gebruikers in te richten met BiSL kunt u gebruik maken van de best practices zoals deze zijn opgedaan tijdens implementaties in andere organisaties.

Doorvoeren van wijzigingen in de informatievoorziening

BiSL kan ook gebruikt worden om wijzingen in de informatievoorziening op een goede manier te laten verlopen. Met behulp van het framework kan functioneel beheer zo ingericht worden dat er duidelijk wordt gepland wanneer er wijzigingen in de informatievoorziening worden doorgevoerd, wat de wijzigingen inhouden en dat deze wijzigingen ook daadwerkelijk zijn getest.

Door de organisatie te betrekken bij het wijzigings proces zal de weerstand tegen deze wijzigingen ook sneller verdwijnen.

Maken van lange termijn afspraken met leveranciers

Op strategisch niveau geeft het BiSL framework richtlijnen hoe het management van een organisatie afspraken kan met leveranciers en beheer partijen. Door langdurige afspraken te maken kunnen normen worden afgesproken voor bijvoorbeeld responstijden.

Doordat BiSL op alle niveau’s binnen uw organisatie handvaten biedt om functioneel beheer op een goede manier in te richten, kunt u ervoor zorgen dat de beheer afdeling en de interne organisatie goed op elkaar afgestemd, waardoor u efficiënter en effectiever kunt gaan werken!