Uitvoerende niveau binnen BiSL

Het uitvoerende niveau binnen het BiSL framework voor functioneel beheer is als volgt opgebouwd:

BiSL framework - uitvoerend niveau

Cluster Gebruikersbeheer
In het cluster Gebruikersbeheer binnen BiSL zijn de processen opgenomen die als hebben het zorgen voor een optimale en contiue gebruik en ondersteuning van de bestaande informatievoorziening binnen een organisatie. Hierbij kan gedacht aan het ondersteunen van gebruikers in het gebruik van de informatievoorziening bij het uitvoeren van werkzaamheden binnen een bedrijfsproces, het aansturing op operationeel niveau van een ICT-Leverancier zoals een externe netwerkbeheerder en het bewaken van de gegevens huishouding binnen de informatievoorziening.

De processen Gebruikersondersteuning, Beheer Bedrijfsinformatie en Operationele ICT-Aansturing zijn onderdeel van het cluster Gebruikersbeheer binnen BiSL.

Cluster Functionaliteitenbeheer
Het cluster Functionaliteitenbeheer beschrijft de processen waarlangs wijzigingen in de informatievoorziening worden vormgegeven uit uitgevoerd. Het belangrijkste doel hierbij is dat de gewenste wijzigingen passen binnen de bestaande informatievoorziening en dat deze voldoen aan de wensen en eisen van de aanvrager.

De processen Specificeren, Vormgeven niet-geatuomatiseerde IV, Toetsen en testen en voorbereiden transitie zijn onderdeel binnen het cluster Functionaliteitenbeheer zoals dit is vastgesteld binnen BiSL.

Verbindende processen op uitvoerend niveau
Binnen BiSL kunnen de clusters Gebruiksbeheer en Functionaliteitenbeheer niet los van elkaar worden gezien. In het functioneel beheer framework zijn op uitvoerend niveau verbindende processen opgenomen die als doel hebben te besluiten welke veranderingen aan de informatievoorziening binnen een organisatie moeten worden doorgevoerd en zorgt ervoor deze deze veranderingen ook daadwerkelijk binnen de informatievoorziening worden doorgevoerd en dat de gebruikersorganisatie wordt ingelicht.

De verbindende processen op uitvoerend niveau binnen BiSL bestaan uit Wijzigingenbeheer en Transitie.