Transitie

BiSL framework - uitvoerend niveau - Transitie

Het proces Transitie binnen BiSL is gericht op het daadwerkelijk overzetten van de gewenste veranderingen in de informatievoorziening welke zijn vormgegeven in het cluster Functionaliteitenbeheer. Transitie is het mechanisme binnen functioneel beheer wat de regie op zich neemt bij het in gebruik nemen van de aangebrachte wijzigingen.

De veranderingen worden door middel van een transitieplan overgezet. Dit transitieplan is de rode draad tijdens de transitie. Daarnaast kan het voorkomen dat er een conversieplan opgesteld dient te worden om eventuele gegevensbestanden te wijzigen zodat deze met de veranderingen die tijdens de transitie worden doorgevoerd om kunnen gaan.

Voor de transitie is het binnen BiSL gebruikelijk om de gebruikers op de hoogte te stellen van de aanstaande wijzigingen en welke impact dit heeft op de werkzaamheden.

Nadat de transitie van de wijzigingen is voltooid zal er een overdracht plaatsvinden naar de functioneel beheer organisatie en de ICT-leverancier zodat deze de documentatie op orde kunnen maken en de wijzigingen mee kunnen nemen in het beheer van de informatievoorziening.