Sturende niveau binnen BiSL

BiSL framework - sturend niveau

De middelste laag in het functioneel beheer framework BiSL is het sturende niveau. Deze sturende processen zorgen ervoor dat de clusters uit het uitvoerende niveau integraal worden aangestuurd. Hierbij moet gedacht worden aan het sturen van de beheer werkzaamheden binnen een organisatie. Onder beheer werkzaamheden vallen ook onderhoud en vernieuwingsprocessen.

De processen op sturend niveau binnen BiSL bewaken de activiteiten binnen functioneel beheer in termen van kosten en baten, behoefte vanuit de gebruikersorganisatie, planning en service levels.

De scope van de processen op sturend niveau omvat alle activiteiten waarmee de informatievoorziening binnen een organisatie gerealiseerd wordt. Dit betekend dat zowel de incidentele als dagelijks terugkerende activiteiten worden aangestuurd het sturende niveau.

Binnen het sturende niveau van BiSL zijn een aantal processen benoemd:

Planning en control
Planning en control is verantwoordelijk voor het bewaken, plannen en bijsturen an de activiteiten binnen een organisatie die te maken hebben met het verzorgen en onderhouden van de informatievoorziening. Planning en control zorgt ervoor dat de noodzakelijke inzet van de informatievoorziening in de organisatie op tijd gerealiseerd is zodat de gebruikersorganisatie optimaal gebruik kan maken van de informatievoorziening.

Financieel management
Financieel management heeft binnen BiSL als doel het vanuit financieel perspectief maken, onderhouden en bewaken van een kosteneffectieve informatievoorziening en daarnaast een kosteneffectieve inzet van de ICT-Middelen ter ondersteuning en uitvoering van de diverse bedrijfsprocessen binnen een organisatie.

Behoeftemanagement
Behoeftemanagement binnen BiSL heeft als uitgangspunt de behoeften vanuit het bedrijfsproces voor ondersteuning met behulp van informatievoorziening. Deze behoefte worden door behoeftemanagement vertaald naar kwaliteitseisen voor zowel de informatievoorziening als de ICT-Middelen. Behoeftemanagement is ook verantwoordelijk de bestaande en nieuwe behoeften binnen een bedrijfsproces worden onderkend en dat hierover een besluit wordt genomen hoe met de behoefte zal worden omgegaan.

Contractmanagement
Afspraken die gemaakt zijn met de ICT-leverancier over de te leveren diensten worden binnen BiSL ondergebracht bij Contractmanagement. Contractmanagement is verantwoordelijk voor het maken van goede afspraken over de informatievoorziening en ICT-Middelen met de ICT-leverancier, en tevens het bewaken en verbeteren hiervan.