Richtinggevend niveau binnen BiSL

BiSL framework - richtinggevend niveau

Het hoogste niveau binnen het BiSL framework is het richtinggevende niveau. In het richtinggevende niveau wordt bepaald hoe de informatievoorziening binnen een organisatie er op de lange termijn uit moet gaan zien en hoe sturing van de verschillende partijen binnen de informatievoorziening (denk hierbij aan ICT-leveranciers, gebruikers en ketenpartners) georganiseerd moet worden.

De beslissingen welke genomen worden op dit niveau hebben effect op de processen binnen het sturende en uitvoerende niveau.

Binnen het richtinggevende niveau van BiSL bestaan drie clusters van processen:

Opstellen IV-organisatie strategie
Binnen de informatievoorziening van een organisatie spelen meerdere partijen een belangrijke en sturende rol. Hierbij is het van belang dat de sturing, werkwijze en structurering worden afgestemd tussen de verschillende partijen. Dit geldt voor zowel partijen welke zich binnen een organisatie bevinden als voor externe partijen. Het proces cluster Opstellen IV-organisatie strategie zorgt ervoor dat deze afstemming en structurering van de informatievoorziening voor de toekomst goed wordt geregeld.

Opstellen informatiestrategie
In de directe omgeving van een organisatie en in een organisatie zelf komen continu veranderingen naar voren die invloed hebben op de informatievoorziening van de organisatie. Het is daarom van groot belang dat de informatievoorziening aansluit en blijft aansluiten op de eisen die gesteld worden in de toekomst en tekortkomingen in de huidige situatie worden opgelost. Het proces cluster Opstellen informatiestrategie zorgt voor een inhoudelijke strategie voor de informatievoorziening voor de komende jaren.

Informatiecoördinatie
De koppeling tussen het opstellen van een IV-organisatie strategie en het opstellen van een informatiestrategie vraagt om een verbindend proces waar de beslissingen die in deze clusters worden gemaakt op elkaar afstemt. Het cluster Informatiecoördinatie zorgt voor deze afstemming.