Planning en control

BiSL framework - sturend niveau - Planning en control

Planning en Control binnen het sturende niveau van BiSL heeft als doel het plannen, bewaken en bijsturen van de activiteiten van de organisatie de te maken hebben met de verzorging en onderhoud van de informatievoorziening. Planning en Control gaat niet alleen over de functioneel beheer organisatie, maar strekt zich ook uit naar de ICT-organisatie en de gebruikersorganisatie.

Planning en Control zorgt ervoor dat de tijdslijnen en capaciteit welke nodig is voor het doorvoeren van veranderingen in de informatievoorziening gereserveerd wordt, zodat bij het doorvoeren van wijzigingen er voldoende capaciteit beschikbaar is.

Daarnaast is Planning en Control volgens BiSL ook verantwoordelijk voor het voldoende reserveren van capaciteit binnen de functioneel beheer organisatie om de wijzigen te laten functioneren en dat er ook voldoende lijninzet vanuit de organisatie beschikbaar is. Dit is van belang zodat ook clusters op het uitvoerende niveau zoals Gebruiksbeheer en Functionaliteitenbeheer voldoende capaciteit hebben voor het dagelijks in de lucht houden van de informatievoorziening.

Activiteiten
De volgende activiteiten staan voor het cluster Planning en Control binnen BiSL en functioneel beheer centraal:

  • Plannen: Het inplannen en bepalen van de noodzakelijke capaciteit, het onderkennen van risico’s en het opstellen van maatregelen tegen deze risico’s en zorgdragen voor een goede afstemming met de overige sturende processen.
  • Controleren: Controleren van de beschikbaar van de informatievoorziening en de mensen die hieraan werken, en het bewaken van de voortgang in tijd en geld.
  • Evalueren: Het evalueren van de resultaten van de verrichtte werkzaamheden en het onderkennen van de ondervonden risico’s .

Resultaten vanuit Planning en Control
Volgens BiSL worden vanuit Planning en Control de volgende producten en resultaten verwacht:

  • Jaarplan van de informatievoorziening: Dit jaarplan is een plan waarin de ontwikkelingen voor de toekomstige en huidige informatievoorziening staan vermeldt die in de ogen van Planning en Control belangrijk zijn. Denk hierbij aan de planning voor releases en uit te voeren wijzigen. Andere secties van dit jaarplan worden gevuld door Financieel Management, Behoeftemanagement en Contract Management
  • Jaarplan voor functioneel beheer: Het jaarplan voor functioneel beheer geeft de speerpunten aan vanuit functioneel beheer voor de komende periode.
  • Inzet- en planningsoverzicht: Geeft inzicht in de toegekende inzet van personele middelen op uitgevoerde activiteiten en een ontwikkel kalender met daarin de ingeplande activiteiten voor de uit te voeren veranderingen op de informatievoorziening.