Opstellen IV-organisatie strategie

BiSL framework - Opstellen IV-organisatie strategie

Problemen in de sturing van de informatievoorziening worden vaak veroorzaakt doordat de sturing niet helder is of omdat er scheve verhoudingen bestaan binnen een organisatie. Daarnaast komt het ook vaak voor dat de betrokken partijen niet genoeg met elkaar overleggen, waardoor het moeilijk is om de complete informatievoorziening te kunnen sturen.

Het richtinggevende cluster Opstellen IV-Organisatie strategie zorgt ervoor dat er heldere afspraken worden gemaakt over de sturing en besluitvorming van de informatievoorziening. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de structuur en inrichting van de gebruikersorganisatie en met de omgeving waarin de organisatie opereert.

Processen
Bij het sturen van de informatievoorziening maakt men gebruik van de volgende processen:

  • Leveranciersmanagement: Binnen leveranciersmanagement worden afspraken gemaakt en bewaakt over leveranciers gerelateerde onderwerpen. Zoals het bepalen van de verantwoordelijkheden van ICT-leveranciers.
  • Relatiemanagement gebruikersorganisatie: Het vormgeven en bewaken van de samenhang tussen de informatievoorziening en de gebruikersorganisatie. Hierbinnen staat de relatie tussen functioneel beheer en de gebruikersorganisatie centraal.
  • Ketenpartners management: Dit proces maakt het mogelijk dat er informatie uitgewisseld wordt tussen verschillende organisaties in de keten. Deze uitwisseling van gegevens maakt het mogelijk om samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties op het gebied van informatievoorziening op te zetten.
  • Strategie inrichting IV-functie: Het centrale proces binnen het cluster waarin gedefinieerd wordt wat de gewenste inrichting van de informatievoorziening is. Hierbij worden organisatievormen, verantwoordelijkheden en en uitvoering bepaald.

Het cluster Opstellen IV-organisatie strategie is evenals het cluster Opstellen informatie strategie en Informatiecoördinatie binnen BiSL een cluster op richtinggevend niveau.