Opstellen informatie strategie

BiSL framework - Opstellen informatiestrategie

Het procescluster op richtinggevend niveau binnen BiSL richt zich op de toekomst van de informatievoorziening binnen een organisatie. Regelmatig zal er worden onderzocht in hoeverre de informatievoorziening aansluit op de huidige bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Hierbij is het van belang dat de aansluiting tussen de informatievoorziening en het bedrijfsproces gewaarborgd blijft.

Onderwerpen
Binnen het cluster Opstellen informatie strategie zijn de volgende onderwerpen belangrijk:

  • Gebruikers: Hoe ervaren de gebruikers binnen de bedrijfsprocessen de huidige informatievoorziening?
  • Omgeving: Sluit de informatievoorziening goed aan op de veranderende omgeving?
  • Techniek: Is de techniek waarop de de informatievoorziening draait voldoende?

Processen
Binnen het cluster Opstellen informatie strategie kunnen de volgende processen worden benoemd:

  • Bepalen ketenontwikkeling: Het in kaart brengen van de ontwikkelingen op het gebied van de informatievoorziening van de gehele keten en het vertalen van deze ontwikkelingen naar de eigen informatievoorziening.
  • Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen: Het in kaart brengen van de ontwikkelingen op lange termijn binnen de bedrijfsprocessen zodat deze op een efficiënte manier kunnen worden afgestemd op de informatievoorziening.
  • Bepalen technologie ontwikkelingen: Het bepalen van de technische ontwikkelingen welke interessant zijn voor de informatievoorziening binnen een organisatie.
  • Informatie lifecycle management: Heeft als doel het bepalen van een strategie voor de informatievoorziening, het vertalen van deze strategie naar investeringen en activiteiten voor het verbeteren van de informatievoorziening.

Het BiSL cluster Opstellen informatie strategie is samen met Informatiecoördinatie en Opstellen IV-organisatie strategie een cluster op richtinggevend niveau.