Informatiecoördinatie

BiSL framework - Informatiecoordinatie

Het cluster informatiecoördinatie is het laatste cluster binnen BiSL op richtinggevend niveau. Dit cluster houdt zich binnen BiSL bezig met de integrale afstemming tussen inhoud en inrichting van de informatievoorziening.

Binnen het domein van functioneel beheer zijn veel partijen actief, zowel intern als extern. Naast de verschillende partijen is er ook een grote diversiteit in de verschillende informatiedomeinen. Voor elk domein dient beleid te worden gemaakt om deze goed en volgens regels te kunnen laten functioneren.

Informatiecoördinatie zorgt ervoor dat al het opgemaakte beleid met elkaar samenhangt zodat alle raakvlakken binnen de informatievoorziening zijn afgestemd.

Activiteiten
Het proces informatiecoördinatie vervult de volgende activiteiten:

  • Afstemmen proces en inhoud: Binnen deze activiteit worden de beleidsplannen die zijn opgesteld binnen het proces Opstellen informatiestrategie afgestemd op de plannen voor de inrichting en sturing van de betrokken partijen in de informatievoorziening vanuit het proces Opstellen IV-organisatie strategie.
  • Afstemmen van de verantwoordelijkheden: Binnen deze activiteit worden de verantwoordelijkheden binnen de informatievoorziening bepaald en afgestemd met alle partijen. De verantwoordelijkheden zullen in de loop van de tijd veranderen. Deze wijzigingen zullen in deze activiteit worden doorgevoerd.

Resultaten van informatiecoördinatie
Het cluster informatiecoördinatie binnen BiSL is verantwoordelijk voor op het opleveren van de volgende producten:

  • Bevoegheden matrix: Matrix welke inzicht geeft in de onderkende domeinen, afspraken en betrokken partijen.
  • Openstaande besluitpunren: Overzicht waarin de domeinen en bevoegheden staan waar nog een besluit over moet worden genomen.