Gebruiksbeheer

BiSL framework - uitvoerend niveau - Gebruiksbeheer

Organisaties bouwen informatiesystemen om de bedrijfsprocessen te ondersteunen en daarmee deze processen zo efficiënt en effectief te laten verlopen. Het is daarom van groot belangde deze systemen continu in de beschikbaar zijn en correct functioneren zodat de gebruikersorganisatie op een correcte manier met deze informatiesystemen kan werken.

Hierbij is het niet alleen belangrijk dat de technische werking van de informatiesystemen gewaarborgd is maar dat ook de functionele werking en toepassingsmogelijkheden voor de gebruikers gewaarborgd is.

Het cluster Gebruiksbeheer binnen BiSL beschrijft de processen die ervoor zorgdragen dat er continu en optimale ondersteuning geboden wordt aan de gebruikers bij het dagelijks gebruik van de informatievoorziening binnen organisaties.

Belangrijke onderwerpen binnen gebruiksbeheer
Voor goed gebruik van een informatiesysteem binnen organisaties zijn de volgende onderwerpen belangrijk:

  • Gebruikers: Zij hebben de rol van afnemer en inbrengers van informatie in een informatiesysteem. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de uiteindelijke inbreng van informatie in de informatiesystemen.
  • IT-Middelen: IT-Middelen zoals infrastructuur en applicaties vormen hulpmiddelen voor gebruikers om handelingen te kunnen uitvoeren binnen de informatiesystemen. IT-Middelen hebben ook de mogelijkheid om bewerkingen uit te voeren zonder dat hiervoor inbreng van de gebruiker nodig is.
  • Inhoud: De inhoud van informatiesystemen bevindt zich tussen het bedrijfsproces, de gebruikers en de IT-Middelen in. Deze informatie is de bron voor vele beslissingen binnen organisaties.

Binnen het cluster Gebruiksbeheer van BiSL leiden de bovenstaande drie onderwerpen tot de volgende processen:

  • Gebruikersondersteuning: Dit richt zich op het faciliteren,ondersteunen en bijsturing van de gebruikers bij het gebruik van de informatiesystemen in de dagelijkse praktijk. Een aandachtspunt volgens BiSL is hierbij de communicatie tussen functioneel beheer en de gebruiker.
  • Beheer bedrijfsinformatie: Dit richt zich op de correcte inhoud van de informatievoorziening, de gegevens die hierin staan en de verwerking hiervan. Volgens BiSL is functioneel beheer verantwoordelijk voor het correct en actueel houden van de gegevens welke binnen de diverse informatiesystemen worden gebruikt.
  • Operationele ICT-aansturing: Dit richt zich op het zo goed mogelijk inzetten van de IT-Middelen ten behoeve van de informatievoorziening. In dit proces bevindt zichhet aanspreekpunt tussen functioneel beheer en de ICT-leverancier. Dit proces is ook verantwoordelijk voor de bewaking van de beschikbaarheid, capaciteit en bruikbaarheid van de IT-Middelen.

Gebruiksbeheer is samen met Functionaliteitenbeheer een cluster op uitvoerend niveau.