Functioneel beheer

Veel organisaties zijn tegenwoordig bezig met het inrichten van functioneel beheer. Door middel van functioneel beheer kan de kloof die er bestaat tussen de gebruikersorganisatie en de informatievoorziening kleiner worden gemaakt. Personen binnen de organisatie die verantwoordelijk zijn voor een goede aansluiting van de informatievoorziening bij hetgeen wat de gebruikers nodig hebben heten functioneel beheerders.

In de dagelijkse praktijk zorgen de beheerders ervoor dat de continuïteit en de correctheid van de informatievoorziening is gewaarborgd. Een framework als BiSL kan de functioneel beheerders helpen door handvaten te bieden om het niveau van de informatievoorziening op peil te houden. Functioneel beheer maakt vooral gebruik van het uitvoerende niveau van het BiSL framework. Binnen het uitvoerende niveau vallen de volgende procesclusters:

Daarnaast wordt de volgende vakkennis vereist:

  • Kennis van, en het kunnen uitvoeren informatie analyses binnen een organisatie.
  • Kennis van platformen ten behoeve van het uitvoeren van rapportages en analyses.
  • Kennis van technieken welke worden gebruikt binnen een administratieve organisatie.
  • Ervaring met het uitvoeren het testen op informatiesystemen.