Functionaliteitenbeheer

BiSL framework - uitvoerend niveau - Functionaliteitenbeheer

De omgeving waarin organisaties opereren veranderd voortdurend. Daarnaast is niet alleen de omgeving maar ook de eigen organisatie en de informatievoorziening aan verandering onderhevig. Binnen BiSL is het cluster Functionaliteitenbeheer opgenomen wat als doelstelling heeft het intieren van en het zorgdragen voor de uitwerking van veranderingen welke door de gebruikersorganisatie gewenst is op de informatievoorziening. Hiermee is Functionaliteitenbeheer binnen het BiSL framework primair verantwoordelijk voor de aansluiting van de informatievoorziening op het bedrijfsproces.

Veranderingen op de informatievoorziening kunnen volgens BiSL betrekking hebben op de geautomatiseerde informatievoorziening en de niet geautomatiseerde informatievoorziening. Informatievoorziening bestaat niet alleen uit hardware en software en bijvoorbeeld ook uit spreadsheets welke deel uitmaken van de informatievoorziening.

Daarnaast is het binnen het cluster functionaliteitenebeheer van het BiSL framework een scheiding aangelegd tussen het vormgeven en overdragen van wijzigingen op de informatievoorziening binnen organisaties. Naast het vormgeven van de inhoudelijke details van de gewenste wijzigingen dient er ook voor gezorgd te worden dat de wijzigingen in de informatievoorziening getest kunnen worden en vervolgens worden uitgerold binnen de organisatie.

Het BiSL framework onderscheid de volgende 4 processen binnen het cluster Functionaliteitenbeheer:

  • Specificeren: Dit proces houdt zich bezig met het vormgeven van gewenste veranderingen in functionaliteiten. Binnen dit proces worden de definities en details van de veranderingen op basis van eisen en wensen vanuit de organisatie vastgelegd.
  • Vormgeven niet-geautomatiseerde IV: Dit proces houdt zich bezig met het vormgeven en aanpassingen van de niet geautomatiseerde informatievoorziening binnen een organisatie. Veel van de werkzaamheden binnen dit proces is het beschrijven hoe de organisatie met de veranderingen in de informatievoorziening om moet gaan.
  • Toetsen en testen: Een ander belangrijk proces binnen het BiSL cluster Functionaliteitenbeheer is het toetsen en testen van de ontwikkelde wijzigingen. Door middel van acceptatietesten wordt bekeken of de gemaakte wijzigingen voldoen aan de eerder gestelde eisen.
  • Voorbereiden transitie: Binnen dit proces wordt ervoor gezorgd dat geaccepteerde wijzigingen klaar worden gemaakt voor transitie naar bijvoorbeeld een productieomgeving.

De wijzigen die vormgegeven worden binnen het BiSL framework cluster Functionaliteitenbeheer zijn door het cluster Gebruiksbeheer aangemeld bij het cluster Wijzigenbeheer waar de wijziging is beoordeeld en geregistreerd.