Een effectief functioneel beheerteam met BiSL!

Een interessant artikel in een magazine waarin wordt uitgelegd hoe met door middel van BiSL een effectief functioneel beheerteam kan worden ingericht. Door het inrichten van functioneel beheer op een pragmatische en effectieve manier kan de informatievoorziening binnen een organisatie op een goede manier worden beheerd.

Het artikel vat het zelf als volgt samen: “Een team is zo succesvol en effectief als de som van de kwaliteiten (kennis en attitude) van alle teamleden bij elkaar opgeteld. Uit ervaring blijkt dat hier bij het samenstellen van een team zelden bewust aandacht aan wordt besteed. Bij functioneelbeheerorganisaties worden vooral eisen gesteld aan de kennis en kunde van medewerkers. Vaak onderbelicht maar zeker zo belangrijk in het kader van een productief team, zijn de persoonlijke eigenschappen van de medewerkers.”

Bekijk hier het artikel om te lezen hoe het BiSL framework kan helpen bij het inrichten van functioneel beheer!