Contractmanagement

BiSL framework - sturend niveau - Contractmanagement

Contractmanagement is binnen BiSL een proces op sturend niveau en heeft als doel om heldere afspraken te maken de ICT-leveranciers met betrekking tot de diensten die zij leveren en de bijbehorende contracten. Goede afspraken over de informatievoorziening zorgen ervoor dat de activiteiten voor de bewaken en verbeteren van de informatievoorziening goed zijn afgedicht.

Belangrijke contracten waar over gesproken wordt binnen Contractmanagement zijn de Service Level Agreements (SLA), Underpinning Contracts (UC) en Operational Level Agreement (OLA).

Belangrijk om te bepalen bij het afsluiten van contracten met de ICT-leverancier is de mate waarin de organisatie de vrijheid heeft om te bepalen hoe hij de ondersteuning in wil richten. Daarnaast dient er bepaald te worden hoe de dienstverlening ingericht gaat worden. Komt er bijvoorbeeld iemand op locatie of wordt alles van afstand beheerd.

Het belangrijkste component bij het opstellen van contracten is het bepalen wie welke verantwoordelijkheid heeft binnen het contract. Zo dient te worden bepaald wie vanuit de organisatie betrokken is bij het ontwerpen en doorvoeren van wijzigingen in de informatievoorziening.

Activiteiten
Binnen Contractmanagement worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Plannen: Afspraken maken over de gewenste dienstverlening met de ICT-leverancier op het gebied van kwaliteit,communicatierichtlijnen opdrachtkaders.
  • Controleren: Monitoren van de afgesproken diensten zoals deze overeen zijn gekomen met de ICT-leverancier.
  • Evalueren: Monitoren en beoordelen van rapportages om te controleren of het niveau van dienstverlening is gehaald.

Resultaten vanuit Contractmanagement
Contractmanagement is volgens BiSL verantwoordelijk voor de volgende resultaten en producten:

  • Afspraken: Vastleggen van afspraken met de ICT-leveranciers in contracten. Deze beschrijven de samenwerkingsvorm, de randvoorwaarden en de verantwoordelijkheden.
  • Jaarplan informatievoorziening: Plan met daarin de te verwachten benodigde ondersteuning van de ICT-leverancier. Andere secties van dit jaarplan worden gevuld door Planning en Control,Financieel Management en Behoeftemanagement.
  • Dienstverleningsrapportages: Rapportage zoals afgesproken met de ICT-leverancier waarin staat weergegeven wat de gewenste dienstverlening is en wat er daadwerkelijk aan dienstverlening is geleverd.