Het BiSL framework

Business Information Services Library oftewel BiSL is een framework in het publieke domein welke gebruikt wordt door functioneel beheerders om lijn te brengen in gebruikersorganisaties. Het BiSL framework is een standaard in het publieke domein die in beheerd is bij de de ASL BiSL Foundation. In tegenstelling tot frameworks als ASL en ITIL richt BiSL zich niet op ICT-organisaties (voornamelijk techniek), maar juist op de gebruikersorganisatie (vraag vanuit de gebruikersorganisatie). In dit framework staat beschreven, hoe een gebruikersorganisatie ervoor kan zorgen dat informatievoorziening binnen een organisatie adequaat werkt, hoe behoeften in het bedrijfsproces vertaalt kunnen worden naar zowel ICT-oplossingen als niet-ICT-oplossingen, en hoe de informatievoorziening en ICT-dienstverlening vanuit een gebruiksoptiek stuurt en hoe men de informatievoorziening op lange termijn vormgeeft. Hierdoor is het BiSL framework geschikt voor alle organisatie types die er bestaan.

Het BiSL framework kent drie niveau’s waarop de processen zijn beschreven: Uitvoerend, sturend en richtinggevend niveau. Deze drie niveau’s zullen op deze pagina verder worden verklaard.

Toegevoegde waarde van BiSL
De bedoeling van BiSL is om te komen tot een eenduidige procesmodel binnen een organisatie. Hierdoor krijgen de functioneel beheerders binnen een organisatie een beter inzicht in de hoofdprocessen en de relaties tussen de diverse processen die zich binnen een organisatie bevinden. Door de uniformiteit en de uniforme terminologie binnen BiSL is het communiceren met de professionele leveranciers eenvoudiger dan voorheen. De samenwerking tussen de functioneel beheerders van de bedrijfsprocessen en ICT (technische beheerders) zullen minder gecompliceerd gemaakt worden. Het uiteindelijke doel is om de kosten binnen het beheer te beperken en om de eindgebruiker zo goed mogelijk te ondersteunen in de gewenste informatievoorziening die nodig is. Ook moet de organisatie hierdoor beter kunnen anticiperen op veranderingen binnen de organisatie, zodat deze altijd klaar is voor de toekomst.

Uitvoerend niveau
De uitvoerende werkzaamheden binnen een beheerorganisatie zijn terug in het BiSL te vinden onder het uitvoerende niveau. De operationele processen worden in de praktijk vaak uitgevoerd door de functioneel beheerders. De processen binnen dit niveau zijn gericht op het dagelijks gebruik van de informatievoorziening en het vormgeven van gewenste aanpassingen op de informatievoorziening. Ook al worden deze processen uitvoerend genoemd zijn deze dus al wel sturend voor de informatievoorziening binnen een organisatie.

Sturend niveau
De sturende processen binnen het BiSL framework houden zich meer bezig met opbrengsten, kosten en kwaliteit van de informatievoorziening binnen een organisatie. Ook is het beheren van de afspraken met de ICT leverancier een belangrijke taak. Rollen die voorkomen op sturend niveau zijn die van budgethouder, systeemeigenaar en opdrachtgever.

Ondanks dat er gekozen is voor een apart sturende laag in het BiS framework voor functioneel beheer is het niet zo dat er alleen sturing plaatsvindt vanuit dit niveau. Vanuit het gehele functioneel beheer (dus alle processen) voert sturing uit op het deel waar zij verantwoordelijk voor is.

Richtinggevend niveau
Op het richtinggevende niveau in het BiSL framework wordt de lange termijn visie voor de informatievoorziening uitgezet en wordt er bepaald hoe de sturing van de informatievoorziening moet worden ingericht volgens het BiSL framework. Denk hierbij aan het sturen van organisatiedelen,leveranciers en ketenpartners. Rollen die voorkomen op dit niveau zijn die van informatiemanager en Chief Information Officer (CIO).