Behoeftemanagement

BiSL framework - sturend niveau - Behoeftemanagement

Behoeftemanagement binnen BiSL bevindt zich op het sturende niveau en heeft als uitgangspunt de behoefte vanuit de organisatie te ondersteunen door middel van de informatievoorziening. Hierbij gaat het vooral om de kwaliteit van de bedrijfsprocessen en hoe deze verbeterd kunnen worden zodat ze beter aansluiten bij de behoefte van de organisatie.

Daarnaast is behoeftemanagement verantwoordelijk voor het onderkennen van de behoeften binnen een bedrijfsproces en de besluitvorming over wat er met de behoefte moet worden gedaan.

Door behoeftemanagement wordt onderzocht welke geautomatiseerde informatievoorziening er noodzakelijk is (denk aan bijvoorbeeld werkplekken) om in de behoefte te kunnen voldoen. Het doel is om de informatievoorziening zo goed mogelijk aan te sluiten op gebruikers, de procesgang binnen een organisatie en de omgeving waarin de organisatie zit.

Activiteiten
Binnen Behoeftemanagement worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Plannen: Definiëren van de behoefte van de informatievoorziening en bepalen wat hiervan noodzakelijk is.
  • Controleren: Bewaken van de kwaliteit en het resultaat van de veranderingen.
  • Evalueren: Monitoren van het functioneren en het aansluiten van de informatievoorziening op de bedrijfsprocessen.

Resultaten vanuit Behoeftemanagement
Behoeftemanagement is binnen BiSL verantwoordelijk op het leveren van de volgende resultaten en producten:

  • Jaarplan informatievoorziening: Plan waarin aandacht beschreven wordt hoe de bedrijfsprocessen inhoudelijk het beste ondersteund kunnen worden.
  • Jaarplan functioneel beheer: Plan waarin staat beschreven waar functioneel beheer de komende periode de aandacht op zal richten. Zo worden ook speerpunten benoemd. Andere secties van dit jaarplan worden gevuld door Planning en Control,Financieel Management en Contract Management
  • Kwaliteitsplan: Inzicht geven in de knelpunten en problemen die zijn geconstateerd en hoe deze zullen worden aangepakt.
  • Statusrapportage: Overzicht van de behoefte die leeft binnen de organisatie met betrekking tot de informatievoorziening en wat de status is om in deze behoefte te gaan voorzien.
  • Evaluatie van kengetallen: Rapportages over de kwaliteit van de informatievoorziening binnen bedrijfsprocessen. Hierbij wordt gekeken naar de inhoudelijke kwaliteit en bijvoorbeeld de supportdruk die bepaalde processen met zich meenbrengen.