Gebruik alleen de nuttige delen uit het BiSL framework!

Op de website van de ASL-BISL Foundation is een artikel geplaatst waarin wordt duidelijk gemaakt dat organisaties tegenwoordig teveel leunen tegen procesmodellen zoals BiSL. Het is voor veel organisaties vaak verstandiger om alleen specifieke onderdelen te gebruiken, omdat een compleet framework zoals BiSL vaak voor veel organisaties teveel van het goede is.

Het artikel is een casestudy van het Kenniscentrum Concernsystemen Rotterdam (KCR), een onderdeel van de Gemeente Rotterdam. Snacken van het BiSL framework zal u de optimale handvaten bieden om de informatievoorziening binnen uw functioneel beheer organisatie in te richten!

Lees hier het complete artikel!

Een effectief functioneel beheerteam met BiSL!

Een interessant artikel in een magazine waarin wordt uitgelegd hoe met door middel van BiSL een effectief functioneel beheerteam kan worden ingericht. Door het inrichten van functioneel beheer op een pragmatische en effectieve manier kan de informatievoorziening binnen een organisatie op een goede manier worden beheerd.

Het artikel vat het zelf als volgt samen: “Een team is zo succesvol en effectief als de som van de kwaliteiten (kennis en attitude) van alle teamleden bij elkaar opgeteld. Uit ervaring blijkt dat hier bij het samenstellen van een team zelden bewust aandacht aan wordt besteed. Bij functioneelbeheerorganisaties worden vooral eisen gesteld aan de kennis en kunde van medewerkers. Vaak onderbelicht maar zeker zo belangrijk in het kader van een productief team, zijn de persoonlijke eigenschappen van de medewerkers.”

Bekijk hier het artikel om te lezen hoe het BiSL framework kan helpen bij het inrichten van functioneel beheer!

Risico is goed voor informatiemanagement

Een interessante whitepaper waarin wordt uitgelegd waarom risico goed is voor informatiemanagement. Informatiemanagement is een belangrijk onderdeel van BiSL, waardoor deze publicatie interessant is om door te nemen, zodat begrepen kan worden waarom risico zo goed is voor informatiemanagement.

Ook het BiSL framework gaat diep in op de vraag wat risico’s zijn en hoe deze binnen een organisatie op een goede manier kunnen worden ondervangen. Mede hierdoor is het interessant om te zien welk verband er is tussen risico’s, informatiemanagement en BiSL.

Lees het whitepaper hier!

Waarom kiezen voor BiSL?

Waarom is het noodzakelijk om als organisatie te gaan overwegen om een framework als BiSL in te gaan zetten? Met behulp van BiSL kunt u ervoor zorgen dat de ICT voorzieningen en de wensen van de organisatie perfect op elkaar afgestemd worden. In dit artikel zullen een aantal aspecten van het framework worden besproken en welke voordelen dit kan bieden voor uw organisatie:

Ondersteuning van gebruikers

Met behulp van BiSL kunnen processen worden ingericht waarmee ondersteuning aan gebruikers kan worden verbeterd. Wanneer gebruikers binnen uw organisatie goede ondersteuning krijgen wanneer zij problemen hebben dan is het vertrouwen in de informatievoorziening een stuk groter. BiSL geeft handvaten voor het inrichten van processen voor het ondersteunen van gebruikers, het verzorgen van de ICT informatievoorziening en de controle over de gegevens welke binnen uw organisatie beschikbaar.

Door de ondersteuning van gebruikers in te richten met BiSL kunt u gebruik maken van de best practices zoals deze zijn opgedaan tijdens implementaties in andere organisaties.

Doorvoeren van wijzigingen in de informatievoorziening

BiSL kan ook gebruikt worden om wijzingen in de informatievoorziening op een goede manier te laten verlopen. Met behulp van het framework kan functioneel beheer zo ingericht worden dat er duidelijk wordt gepland wanneer er wijzigingen in de informatievoorziening worden doorgevoerd, wat de wijzigingen inhouden en dat deze wijzigingen ook daadwerkelijk zijn getest.

Door de organisatie te betrekken bij het wijzigings proces zal de weerstand tegen deze wijzigingen ook sneller verdwijnen.

Maken van lange termijn afspraken met leveranciers

Op strategisch niveau geeft het BiSL framework richtlijnen hoe het management van een organisatie afspraken kan met leveranciers en beheer partijen. Door langdurige afspraken te maken kunnen normen worden afgesproken voor bijvoorbeeld responstijden.

Doordat BiSL op alle niveau’s binnen uw organisatie handvaten biedt om functioneel beheer op een goede manier in te richten, kunt u ervoor zorgen dat de beheer afdeling en de interne organisatie goed op elkaar afgestemd, waardoor u efficiënter en effectiever kunt gaan werken!

Voorbeeld van een SLA

Een Service Level Agreement is een essentieel onderdeel van het functioneel beheer framework BiSL. Met een SLA kunnen afspraken met leveranciers worden vastgelegd op het gebied van beheer en ondersteuning. Maar hoe zet u een SLA op? Wij hebben voor u een voorbeeld SLA opgezocht welke is opgesteld door de ASL BISL Foundation.

U kunt deze voorbeeld SLA gebruiken om goede beheers afspraken te maken met uw leveranciers. De SLA template kunt u hier downloaden.

BiSL voor optimale samenwerking tussen beheer en onderhoud

Onderhoud en beheer zijn lastige elementen binnen een organisatie. Contractmanagement voor het beheer en onderhoud is van belang om goede afspraken te maken leveranciers en interne klanten. Hoe kan BiSL uw organisatie helpen om beheer en onderhoud perfect op elkaar af te stemmen? Door goed contract- en ketenmanagement toe te passen wordt het mogelijk om uw beheer organisatie beter in te richten, waardoor en beter voldaan kan worden aan de eisen van de business.

Bekijk de onderstaande presentatie hoe het BiSL framework u kan helpen de optimale aansluiting te vinden tussen beheer en onderhoud binnen uw organisatie:

[slideshare id=6286279&doc=ondernemendsamenwerkendiensthuisvestingnov2010-12930034334821-phpapp01]

Gebruik BiSL om sterk uit de crisis te komen!

Door gebruik te maken van een framework zoals BiSL maakt u processen binnen uw organisatie effectiever en wordt de kans op fouten verminderd. Het BiSL framework slaat de brug tussen de wensen van de gebruikers en de informatievoorziening binnen uw organisatie. Onderstaande presentatie laat u zien hoe u gebruik kunt maken van een framework voor functioneel beheer zoals BiSL om uw organisatie sterker uit de crisis te krijgen:

[slideshare id=5153333&doc=aslbislintijdenvancrisis-100908045816-phpapp01]

BiSL voor optimale dienstverlening

Onderstaande presentatie bespreekt op welke manier het BiSL framework kan worden ingezet binnen gemeenten. Met behulp van BiSL kunnen gemeenten en andere overheidsinstellingen het niveau van E-Dienstverlening verhogen door te luisteren naar de wensen van de gebruikers en deze te vertalen naar oplossingen ten behoeve van E-Dienstverlening. Daarnaast wordt in de presentatie besproken hoe gemeenten zaakgerichter kunnen gaan werken met behulp van BiSL.

[slideshare id=1421406&doc=bislopmaatgovunitedmojaberarjanschaeffer-090512024446-phpapp02]