Alles over BiSL en functioneel beheer

Tegenwoordig zijn organisaties in het primaire proces erg afhankelijk van het goed functioneren van informatiesystemen. De rol daarin van functioneel beheer en informatiemanagement wordt hierdoor vanzelfsprekend ook steeds belangrijker. Functioneel beheer vertaalt de wensen van de gebruikers naar functionele specificaties en informatiemanagement bepaalt de toekomst van de informatiesystemen binnen organisaties.

Functioneel beheer en informatiemanagement zorgen samen voor de optimale aansluiting tussen de informatiesystemen en het bedrijfsproces. Bij veel organisaties is de ontwikkeling gaande om zich te concentreren op het primaire eindproduct van de organisatie. Dit brengt vanzelfsprekend de behoefte met zich mee om het beheer van de ICT-infrastructuur en het beheer van de diverse applicaties uit te besteden aan een derde partij (ook wel ‘outsourcing’ genoemd). De ICT-leverancier die dit werk van de organisatie overneemt zal bovendien steeds vaker beheerwerkzaamheden uitbesteden aan lage lonen landen (ook wel ‘off shore sourcing’ genoemd).

Het BiSL framework biedt handvaten om ervoor te zorgen dat ook wanneer het beheer is uitbesteedt aan een derde partij de informatievoorziening goed blijft aansluiten bij de wensen van de organisatie. Daarnaast geeft BiSL daarbij ook tips hoe de beheer organisatie en de interne organisatie op elkaar afgestemd kunnen worden zodat de informatievoorziening altijd van het gewenste niveau is. Hierdoor heeft het framework niet alleen voordelen voor ‘traditionele’ organisatie met een interne beheer afdeling, maar kan BiSL ook toegevoegde leveren voor organisatie waarbij het beheer buiten de deur is ondergebracht.

De opdrachtgever moet in dit soort situaties aan kunnen geven aan de functioneel beheerder welke behoefte de gebruikersorganisatie heeft, en daarbij ook de externe diensten op een intelligente manier inkopen. Ook dit valt onder de verantwoordelijkheid van de functioneel beheerorganisatie.

Om organisaties goed te ondersteunen bij het verbeteren van het functioneel beheer is binnenkort een nieuw procesmodel binnen het publieke domein beschikbaar: de Business Information Services Library (BiSL). BiSL beschrijft de hoofdprocessen van een functioneel beheerorganisatie op drie niveau’s die bestaan binnen een organisatie: richtinggevend, sturend en uitvoerend niveau.

BiSL is de standaard in het publieke domein welke sinds 2005 beheerd wordt door de ASL BiSL Foundation. In tegenstelling tot doortgelijke frameworks als ASL en ITIL richt BiSL zich niet op ICT-organisaties, maar juist op de gebruikersorganisatie.

Het BiSL framework voor functioneel beheer bevat 23 taken verdeeld over strategisch, tactisch en operationeel niveau en wordt ondersteund door een groot aantal best practices, waarmee men invulling kan geven aan functioneel beheer en informatiemanagement binnen een gebruikersorganisatie. Het raamwerk wordt al door verschillende grote organisaties in Nederland gebruikt en toegepast en sluit goed aan op andere frameworks voor proces optimalisatie zoals ASL en ITIL.

Naast grote organisaties kunnen ook kleine organisatie gebruik maken van BiSL om de beheerorganisatie in te richten. Het BiSL framework kan ook in delen worden gebruikt waardoor kleinere organisaties door middel van BiSL ook de beheer activiteiten binnen de informatievoorziening beter kunnen inrichten. Dit resulteert in een betere samenwerking tussen de organisatie en de informatiesystemen.

Sinds 2009 is voor voor functioneel beheerders ook mogelijk om zich te certificeren voor het BiSL framework. Hiermee kan de functioneel beheerder zijn kennis over het BiSL framework omzetten in een Business Information Services Library Certification. In de praktijk wordt steeds vaker duidelijk dat beheer afdelingen BiSL gebruiken om functioneel beheer binnen organisaties in te richten. Met behulp van BiSL is het door middel van best practices mogelijk geworden om snel en efficient de samenwerking tussen IT en business te verbeteren.

BiSL is een framework voor functioneel beheer wat op dit moment nog onderhevig is aan veranderingen. Door een veranderende markt en andere behoeften vanuit organisaties worden er diverse wijzigingen binnen het BiSL framework gemaakt. Het is daarmee ook niet uit te sluiten dat in de toekomst BiSL verder zal worden aangepast aan de dan geldende maatstaven voor functioneel beheer. Zo zullen ontwikkelingen op het gebied van organisatie inrichting ook worden verwerkt in het BiSL framework.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>